Klik hier om naar de Zoekmachine te gaan


De zoekmachine gebruikt een database gemaakt in Filemaker en heeft een andere manier van zoeken dan een die webtechnieken gebruikt.

 

Start met een klik op de rode zoek-Search knop. Type een eenvoudig zoekwoord zoals "molen, amsterdam winter, sneeuw of bloemen". Ga dan naar de linkerzijde en selecteer "Perform Find".

 

De gevonden beelden worden per 25 stuks getoond. Dus voor de volgende 25 beelden gaat u naar het "boek-symbool" en klikt u op de rechterpagina. Met de linkerpagina gaat u terug.

Gebruik de "Country finder" om een Europese landstreek te selecteren zoals: Tuscany, Graubunden, Cote dÁzur of Santorini.

 

Er is een digitale versie van het beeld aanwezig als in de rechteronderhoek de vermelding "CD Images 00" aanwezig is. Daarboven zit u de grootte van het beeld in milimeter bij een resolutie van 300dpi, de standaard voor kwaliteitsdrukwerk.